Sverige kräver reform av WADA

WADA_front_logoSverige kräver en reform av WADA, World Anti-Doping Agency, för att bättre skydda aktiva idrottsutövare. WADA är en världsomspännande organisation som inom idrotten har uppdraget att utarbeta dopinglistan över förbjudna dopingsubstanser och dopingmetoder. Organisationen arbetar förebyggande mot doping inom idrotten och är även den enda som är ackrediterad för dopinglaboratorier.

Sverige värnar om de rena idrottarna

För att värna om aktiva idrottare som tar avstånd från doping kräver nu Sverige tillsammans med 16 andra länder ett reformarbete av WADA. Samtliga ledare för de största nationella antidopingorganisationerna, däribland Svensk Antidoping, vill att WADA ska återuppta sitt arbete med att förstärka förtroendet för WADA och antidopingverksamheten. De nationella organisationerna menar att idrottarnas rätt till en dopingfri idrott bör säkerställas.

Förslag om förändring och förbättring

Uttalandet från de 17 organisationerna ska ses som en manifestation och den bygger på tidigare Copenhagen Reform Proposals, i vilken man har gett ett antal förslag på hur WADA ska återskapa sin tidigare trovärdighet och tilliten till sitt antidopingarbete. Idrottare har också själva skrivit om hur WADAs ledning och styrning bär förändras, något som organisationerna stöder. Detta inkluderar tillsättning av styrelse och kommittéer, beslutsprocesser och att även själva förbättringsprocessen genomförs på ett öppet och transparent sätt.

Svenska aktioner mot doping

WADAs trovärdighet har ifrågasatts, något som kan inverka menligt på själva antidopingarbetet som syftar till att skydda idrottsmän- och kvinnor mot all form av doping. Alla idrottare har rätt att delta och tävla i sina respektive idrotter fria från den skadliga dopingen. För att kunna leda detta viktiga arbete på ett professionellt sätt får WADAs trovärdighet inte stå på spel. Svensk Antidoping ställer sig bakom uppropet till WADA.