Samurajer

Samurajerna uppkom i Japan i början av 700-talet och betyder ”att tjäna”. Samurajerna svor total lojalitet till ledande kejsares makt och tjänade under dennes lag ända in i döden. Vid senare tid hade de även andra länsherrar som kallades för shogun. Samurajer utvecklade en stridskonst där de till en början var skickliga ryttare och bågskyttar och beväpnade sig senare med sin klassiska beväpning, ett långt och ett kort svärd.

Samurajernas stridskonst inspirerade till kampsport

samuraj japanSamurajerna användes ute i de stora krigen i tidiga Japan och det var stort antal döda. Att vara samuraj ansågs mycket hedervärt. Samurajerna bar ett långt och ett kort svärd som beväpning. Det långa svärdet kallas för katana och fick bara bäras av en äkta samuraj och det sades att samurajens själ vilade i svärdet. Samurajernas stridskonst har inspirerat till en idag populär gren inom kampsport i Japan och är en äldre traditionell form av bågskytte som kallas för kyudo.

Bushido – samurajernas hederskodex

Samurajerna visade total lojalitet ända in i graven för sin kejsare eller shogun och följde dennas minsta vink. Om en samuraj betett sig illa så kunde de återställa sin ära genom att begå självmord med sitt svärd. Det fanns en kod de levde efter som kallades för Bushido som betyder ”krigarens väg” och innebar att samurajen skulle vara ärlig, rättvis och barmhärtig om de möttes med största respekt.

Samurajerna i gamla Japan!

I början av 700-talet kom det en ny form av krigare till Japan som kallade sig samurajer. Dessa levde sina lev i total tjänst under en kejsare eller en så kallad shogun som var en länsherre. De löd sin herres minsta vink ända in i döden och levde sina liv strikt efter den kod och levnadsstandard som de svurit att leva efter. De utvecklade en stridskonst där de beväpnade sig med två svärd.