Regler i ju jutsu

Ju jutsu är en sport som har utövare i flera olika åldrar, viktklasser och kunskapsnivåer. Sporten har flera regler som de utövande måste hålla sig till för att det inte ska bli farligt att utöva sporten. De olika reglerna minskar också skaderisken mycket och gör att utövarna kan träna sin sport länge.

Klädregler för säkrare sport

ju jutsuOm man vill träna ju jutsu i Sverige kommer man snabbt att upptäcka att man behöver särskilda kläder. Detta gäller både på träning och tävling. Till viss del har detta att göra med tradition men det är också en säkerhetsmässig aspekt. Med rätt kläder och bara fötter minskar skaderisken och man löper mindre risk att fastna med kroppsdelar i klädesplagg. Det är också mindre risk att kläderna går sönder.

Korrekta slag för säkerheten

Om man tränar ju jutsu i Sverige kommer man att märka att endast vissa slag och sparkar är tillåtna. Man får till exempel inte slå eller sparka rakt mot ansiktet eftersom det kan ge stora skador. Man får heller inte slå eller sparka mot vissa delar av kroppen eftersom det kan göra ont och kroppsdelarna kan ta allvarlig skada av hårda slag eller stötar.

En säker sport att utöva

I och med att sporten ju jutsu har så pass många regler som ska följas blir sporten också mycket säker att deltaga i för alla inblandade. Om deltagarna följer reglerna minskar skaderisken och det gör samtidigt att deltagare kan utöva sin sport under lång tid utan att drabbas av några men trots att sporten innehåller en del slag och sparkar.