Program för analys av paddelteknik kan hjälpa andra idrotter

Dagens teknik ger möjligheter som tidigare inte fanns eller som var svårtillgängliga och ineffektiva. Två forskare vid KTH har studerat hur modern teknik kan användas för att effektivisera tekniken inom idrotter och den första sporten som testades var kajakpaddling. Målet är att kunna applicera den på en rad andra idrotter.

Direkt information och långsiktig utvärdering

Tekniken använder sig av sensorer som placeras på kajaken och paddlarna sensorerna samlar in information och data skickas via bluetooth. Programmet gör en analys dels här och nu men även i efterhand. En sammanställning av mottagen information gör det möjligt att analysera hur tekniken förändras över tid och utvärdera hur paddlarens teknik påverkat resultaten. Programmet läggs in i mobilen vilket gör det lätt att ta med sig vid träning, särskilt användbart vid teknikträning.

Kan andra idrotter använda tekniken?

Förhoppningarna är att andra idrotter skall kunna använda sig av metoden. Målgruppen är inte enbart elitidrottare men det är den grupp som vanligtvis testats. Programmet skall vara enkelt att använda för att nå en bred målgrupp. Tekniken liknas vid en personlig tränare för teknik som ger den enskilde idrottaren bättre möjligheter att utvecklas. Inga planer finns ännu på att använda tekniken inom Budosport men det går att tänka sig användningsområden i en sådan tekniksport där små detaljer kan vara avgörande.

Teknisk teknikträning är framtiden

Digitaliseringen gör intåg på allt fler områden i våra liv och vi har blivit mer och mer vana vid att använda oss av olika appar, tekniska hjälpmedel och att kunna få till oss information snabbt. Olika tekniska hjälpmedel för träning har kommit fram genom åren. Vi har möjlighet att samla information gällande konditionsträning i form av pulsmätning och hur pulsen ligger under en löprunda. Vi kan mäta syreupptagningsförmåga och hur vi kan hantera mjölksyra. Det är ett naturligt och logiskt steg att nu börja använda liknande metoder och tekniker för att samla in information gällande den tekniska delen av idrottsutövning. Då går det att se om träningen ger resultat och det går lättare att upptäcka och förbättra detaljer som på längre sikt ger de resultat som eftersträvas. Nu ser vi med spänning fram mot nya användningsområden för digital teknikträning.