Nyfiken på klättring?

Klättring är en modern och rolig sport som kan utövas både inomhus och utomhus. Det funkar för både nybörjare och erfarna och det finns flera olika typer att testa på. De populäraste typerna av klättring är de som brukar kallas sportsklättring, bouldering, aplin klättring och traditionell klättring. Lite grovt kan man dela in klättringen beroende på vad underlaget är.

Traditionell klättring och Artificiell klättring

Det som oftast kallas för traditionell klättring är ett brett begrepp som brukar kategoriseras som klättring där man själv sätter ut sina säkringar och där det inte finns några färdiga bultar. Artificiell klättring kan ses som motsatsen där man använder sig av sin utrustning för att klättra. Inom den artificiella klättringen görs det möjligt att ta sig upp för en större variation av ytor, till och med släta ytor, eftersom säkringarna skall klara ens kroppstyngd.

Sportklättring och bouldering

Sportklättring utförs också med utrustning och här är säkringar och bultar redan utplacerade i förväg. Det är detta som avgör den största skillnaden mellan sport- och traditionell klättring. Bouldering utövas på klippblock som inte behöver vara särskilt stora eller höga. Man klättrar med så få rörelser som möjligt och det finns oftast en så kallad crash pad, en mjuk matta undertill som skydd vid fall.

Varför testa klättring?

Klättring är en rolig och mångsidig sport där man kan testa flera olika tekniker och får träna både kroppen och huvudet då det ingår en viss del av problemlösning att ta sig uppför en bergsvägg. Det passar också alla då man själv kan välja typ och svårighetsgrad av klättringen innan man ger sig ut. Hela kroppen tränas av att klättra, allt från styrka till flexibilitet och kondition.