Kyudo – Bågens väg

En sport som inte riktigt fått den uppmärksamhet den förtjänar i Sverige är Kyudo som är budons kyudobågskytte. I Sverige organiseras Kyudo tävlingar av det svenska kendoförbundet där det är en modern tolkning av bågskytte som genomförs med en traditionell japansk pilbåge.

I tävlingar använder man en tavla med 6 ringar och skjuter från 28 meters avstånd. Bågen som används både för träning och tävling kallas Kyudobåge kännetecknas av att den är lägre uppåt än nedåt. Det innebär att man till skillnad från andra pilbågar inte placerar pilen i mitten utan något längre ner på bågen.