Japans Historia

Enligt japansk mytologi så grundades Japan år 660 f.kr. Japan leddes fram till slutet av 1500-talet av en rad olika kejserliga regimer som var under ledning av en form av diktator som kallades för en shogun. Japan har väldigt mycket influenser från Kina och under regimens ledning tog Japan mycket influenser från Kinas stridskonst som utvecklades till dagens kampsport.

Kampsporter i Japan

japan flagga vitJapansk kampsport är en självförsvars- och kampidrott och utvecklades som en form av stridskonst som kallas för Budo. Budo är ett samlingsnamn för Japans kampsporter och de vanligaste av dem är karate, jujutsu, judo och taekwondo. I början så skapades kampsporter för att träna både sinnet och kroppen genom att öva sin disciplin. Med tiden så blev det en tävlingssport och i många av de japanska kampsporterna så är det bältet som visar vilken fas deltagaren är i sin träning.

Samurajer i Japan

Inom Budo så utvecklades med tiden mer avancerade tekniker inom kampsport. Något de alla hade gemensamt var att utövaren fick lära sig vikten av mod, ärlighet och rättfärdighet. En mycket hedervärd titel hade Samurajerna som tillhörde den högsta samhällsklassen i Japan på denna tid. För att få denna titel så var man tvungen att vara född i ett samurajsläkte och betyder ”Den som tjänar”. Samurajernas använde inledningsvis pil och båge i sina strider men kom senare att använda svärd.

Den japanska kampsportens historia!

Japan har sedan begynnelsen varit influerat av Kina och även av deras närstridstekniker. Senare blev dessa tekniker en tävlingsinriktad kampsport i Japan. Japansk kampsport samlas under ett namn: Budo – där utövaren av sporten får lära sig vikten av mod, ärlighet och rättfärdighet i sin träning. Några av de vanligaste kampsporterna i dagens Japan är karate, jujutsu, judo sumobrottning och taekwondo.