Antidoping inom budo

Budo associeras ofta till positiva attribut och värderingar såsom respekt, disciplin och självkännedom. Men, budon existerar inte i ett vakuum, fristående från det omkringliggande samhället. Det gör inte heller de kampsporter och kampkonster som är en del av budon. Viljan att vinna, ångest över att förlora, eller önskan att maximera sin prestation, kan driva människor till att använda sig av preparat som inte är tillåtna.

Systematiskt antidopingarbete är en del av svensk budo

Antidopingarbetet inom svensk budo regleras av Riksidrottsförbundet, som Svenska Budo och Kampsportsförbundet är en del av. Arbetet sker inom ramen för vad som kallas Svensk Antidoping. De har rätten att utföra dopingkontroller i hela landet, och därtill att handlägga bestraffningar vid förekomsten av otillåtna substanser. Dopingkontroller kan ske såväl vid tävlingar som vid oannonserade besök vid en klubb eller verksamhet.

Du kan bli straffad

doping nej tackOm du vid en av dessa kontroller befinns skyldig till en dopingöverträdelse kan du bli avstängd från inte bara tävling utan även träning på klubbar som är anslutna till Riksidrottsförbundet. Vid en första förseelse är maxstraffet fyra års avstängning men vid upprepade förseelser kan till och med livstidsavstängningar ske. Det är således konsekvenser som kan vara väldigt allvarliga för den enskilda utövaren och dennes förmåga att utöva sin sport.

Något att ta på allvar!

Antidopingarbetet som sker inom svensk budo är viktigt att ta på allvar. I grunden finns reglerna och bestämmelserna för att skydda dig och andra utövare samt att se till att tävlingar sker under rättvisa förhållanden. Om du ändå väljer att ta otillåtna preparat kan följderna bli allvarliga för din fortsatta möjlighet att utöva och tävla i sporten du älskar. Ha det i åtanke!